CURATORES OY
CURATORES LTD HAS INTERRUPTED THEIR BUSINESS IN FINLAND DUE TO POLITICAL CIRCUMSTANCES


Curatores Ltd. has Interrupt their Business in Finland For The Time Being. Reason for this act are political and decision was brought to a conclusion by Supplementary Shareholder's Meeting on July 31st in 2011. Reason for pausing Business for now are due to Finnish Government one sided legal actions (ie. no actions taken by the Police or Courts even law obligates to do so) against the National Laws. Corporate liability for requesting payments (ie. to collect invested money) has become impossible as Valkeakoski's Police has not investigated dozens of investigation requests including solicitor's investigation request related to a claimed property fraud. Main responsibility for these failed actions are due to Valkeakoski Police, latest to blame is detective Timo Välimäki. National or international complaints fail because neglecting public liability or due to mutual agreements between official authority. Complaints have been addresses to the tax bureau, National Board of Patents and Registration / Trade Register and those having dealt the matter: Finland 's administration has been build in such a way, that single policeman's or civil servant's neglects or failures can ruin personal or corporate economy. Finnish people are not equal in front of National Laws. MP Kimmo Sasi (National Coalition Party) has refused to introduce modifications into inquiry procedure or accusational principle resulting no change in neglecting public liability until new officials selected. Mr Sasi is like have a medal from socialists like most people in the chain.

Government Officials working for Justice and in Police Machinery sacrifice civilians for their own benefit and to sc. 'benefit of the nation'. These same officials judge who is entitled to protect their property, family and business (i.d. income). Time has come for citizen to reject the government machinery making such incorrect interpretations and those officials making such false interpretations in our government machinery. We should raise our civil duty against tyranny by sacrificing these deliberate faulty and insincere judgment makers, specially if one likes to enjoy the benefit of living as a free citizen without slavery, and without slavery caused by politically restricted government officials. Only by finding out the facts, protecting the correct interpretations of Laws, punishing those doing injustice, can society function in a normal way as agreed by all of us (i.e. concept of a State). Sometimes this have meant putting things right by waging wars. Removing economical slavery and poverty is more than just letting out beautiful words from one's mouth, it also takes acts to gain matters and aims meaningful to all of us. Alternatively you can live as a slave for the rest one your life and ponder why those parasites having committed these violations to you are living well off with your's and taxpayers' money and are making you act a slave by making judgments against their own Laws (and usually made by those lacking the educations it takes to interpreter Laws).


I enclose here Finnish Government Representatives' dirty tricks list, which they have been using in Silencing Citizen, Preventing Citizen of Getting Their Legal Rights, protecting them of ownership and getting wealth. The list is incomplete.


Åke Tyvi (B.eng.)Link to foreign news server article on how Finland treats their people. This article would be put under sensor and it would be removed from Finnish servers.
CURATORES OY ON KESKEYTTÄNYT TOISTAISEKSI TOIMINTANSA SUOMESSA POLIITTISTEN OLOSUHTEIDEN SEURAUKSENA


Curatores Oy:n liiketoiminta on keskeytynyt toistaiseksi Suomessa. Syyt liiketoiminnan keskeyttämiseen ovat poliittiset ja keskeyttämispäätöksen on tehnyt ylimääräinen yhtiökokous 31.7.2011. Liiketoiminnan keskeyttämisen syy on ollut Suomen valtion harjoittama yksipuolinen oikeudenjako vastoin kansallista lakiaan. Yhtiön velkasaatavien periminen on estynyt rikoskomisario Timo Välimäen (Valkeakoski) suorittamien tutkinnallisten laiminlyöntien vuoksi - muut virkamiehet mukaan lukien. Valkeakoskin poliisin toimesta on jätetty tutkimatta asianajajan laatiman petostutkintapyynnön lisäksi noin mapillinen muita omaisuusrikoksia koskevia ilmoituksia. Kansalliset ja monikansalliset valitustiet eivät virkamiesten keskinäisen sopimisen tai virkavastuun laistamisen takia tuota tulosta. Asiaan liittyvät valitukset on osoitettu verottajalle, Patentti- ja rekisterihallituksen kaupparekisteriin, sekä asiaa käsitelleille tahoille: Suomen viranomaisjärjestelmä on rakennettu siten, että yhden poliisin tai virkamiehen laiminlyönnit kaatavat kansalaisten ja yhtiöiden talouden. Suomalaiset ovat maassaan eriarvoisessa asemassa lain suomien oikeuksien suhteen. Kansanedustaja Kimmo Sasi (kok.) on kieltäytynyt esittelemästä tutkinta- ja syyttämiskäytännön muutoksia lakiin, joten virkamiehiä ei saada edesvastuuseen kuin virkamiehiä vaihtamalla; hän saanee sosialisteilta mitalin kiitokseksi kuten suurin osa ketjussa olevista henkilöistä.

Oikeusoppineiden ja poliisikoneistossa työskentelevien virkamiesten uhratessa kansalaisiaan oman etunsa ja nk. kansakunnan edun nimissä, sekä em. virkamiesten päättäessä kenellä on oikeus puolustaa omaisuuttaan, perhettään ja toimeentuloaan tulisi kansalaisten hylätä vääriä ja virheellisiä tulkintoja tekevän virkakoneiston edustajat ja laintulkinnat, sekä nostaa kansalaisvelvollisuutta vastustaa tyranniaa uhraamalla vääriä tulkintoja tai vilppiä tekeviä virkamiehiä, mikäli mielii nauttia elämästään vapaana kansalaisena ilman poliittisesti rajoittuneesti suuntautuneiden virkamiesten orjuutusta tai lain kirjaimen vastaisia tulkintoja. Vain ottamalla asioista selvää, puolustamalla lain oikeata tulkintaa ja rankaisemalla vääryydentekijöitä voi yhteiskunta toimia normaalilla säädetyllä tavalla. Toisinaan tämä on tarkoittanut ihmiskunnassa myös asioiden oikaisemista sodan kautta. Orjuuden ja köyhyyden poistaminen ei ole vain kauniiden sanojen puhumista, vaan se on myös tekoja yhteisten asioiden ja päämäärien saavuttamiseksi. Vaihtoehtoisesti voit elää orjana lopun ikäsi ja miettiä miksi vääryydentekijät loisivat makeasti verorahoillasi ja orjuuttavat sinua väärillä, vastoin lakia olevilla tulkinnoillaan (ja usein ilman riittävää lain soveltamiseen vaadittavaa koulutusta).


Ohessa Suomen Valtion virkamiesten temppulista eli lista heidän harjoittamistaan likaisista tempuista, joiden avulla kansalaisten oikeuksia lain suomaan oikeuteen ja omistukseen rajataan, sekä kansalaisia on pyritty väkisin vaientamaan. Listassa ei ole täydellinen.


Åke Tyvi (insinööri AMK)Linkki uutispalvelimen artikkeliin koskien Suomen tapaan kohdella kansalaisiansa. Suomen palvelimilta artikkeli poistettaisiin sensuurin takia.

Copyright Curatores Oy & Åke Tyvi